ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก

ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก

 ผิวเมลามีน ขนาด 120x50x190 ซม. ราคา 3,300 บาท

 ผิวกระดาษ ขนาด 120x50x190 ซม. ราคา 2,100 บาท

*สีไม้มีให้เลือกอีกนะคะ

Visitors: 311,980