ตู้เสื้อผ้า  3 บานเปิด ผิวเมลามีน

ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด 

ผิวเมลามีน  ขนาด  120x60x200 ซม. ราคา  4,200   บาท

ผิวกระดาษ  ขนาด  120x60x200 ซม. ราคา  4,200   บาท 

สีตู้มีให้เลือกอีกนะคะVisitors: 310,464